Forskning

Omsetningen av norsk økologisk frukt og grønt til konsum gikk ned med hele 26 prosent fra 2022 til 2023, viser Landbruksdirektoratets statistikk. Foto: Opplysningskontoret for frukt og grønt

12 millioner til forskning for et mer miljøvennlig jordbruk

Styrene for forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har bevilget 12 millioner kroner til utredninger og forprosjekter. Mål: et mer miljøvennlig jordbruk.

Publisert Sist oppdatert

Pengene skal brukes til 20 nye utredninger og forprosjekter som skal gi mer kunnskap om hvordan jordbruket kan gjøres enda mer miljøvennlig. De dekker temaer som klimatiltak i jordbruket og klimatilpasset plantevern i norske frukthager, skriver Landbruks- og matdepartementet på sine nettsider.

Klima skaper utfordringer

– Klimaendringene skaper nye utfordringer for jordbruket. Vi trenger mer kunnskap om hvordan vi kan gjøre jordbruket enda mer bærekraftig, basert på økt utnytting av norske ressurser med fokus på økt selvforsyningsgrad og reduserte klimagassutslipp. Disse prosjektene er viktige steg i den retningen, understreker landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Blant prosjektene er en utredning som skal bidra til oppdatert og utvidet kunnskapsgrunnlag om blant annet klimatiltak i jordbruket som kutter utslipp. Utredningen vil også undersøke om tiltak for utslippsreduksjoner kan svekke muligheten for økt selvforsyning og forbedret matsikkerhet.

Gjelder hele verdikjeden

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri finansieres gjennom Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidlene over jordbruksavtalen (JA).

FFL-midlene skal finansiere forskning knyttet til produksjon av nærings- og nytelsesmidler, og fôrkorn til husdyr. I tillegg finansieres FFL-midlene forskningsinstituttet Nofimas strategiske forskningsprogrammer.

JA-midlene avsettes årlig under jordbruksavtalen og midlene dekker behov for forskning og utvikling med hovedvekt på anvendt kunnskap.

Powered by Labrador CMS